• slider image 186
  • slider image 207
  • slider image 185
  • slider image 201
  • slider image 202
  • slider image 203
  • slider image 205
  • slider image 206
:::

搜尋公告

S203生教組長趙元薇 - 大眾宣導 | 2018-10-12 | 人氣:52

    高雄輕軌二階工程推進,了解周遭生活與交通運輸型態改變,以及未來城市願景

     https://youtu.be/sw3XmO4GThU

:::

左營即時AQI

2018年12月17日16+8時15分
155 中度污染
可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛鍊,一般人群適量減少戶外運動