• slider image 212
 • slider image 214
:::

搜尋公告

公告 A601會計主任吳淑萍 - 會計財報 | 2016-04-15 | 人氣:1546

 

各年度決算財務報表
102年度決算財務報表
103年度決算財務報表
104年度決算財務報表
105年度決算財務報表
106年度決算財務報表
107年度決算財務報表
各年度預算財務報表
106年度預算財務報表
107年度預算財務報表
108年度預算財務報表

 

各月份會計月報

105年11月份會計月報
105年12月份會計月報
106年1月份會計月報
106年2月份會計月報
106年3月份會計月報
106年4月份會計月報
106年5月份會計月報
106年6月份會計月報
106年7月份會計月報
106年8月份會計月報
106年9月份會計月報
106年10月份會計月報
106年11月份會計月報
106年12月份會計月報
107年1月份會計月報
107年2月份會計月報
107年3月份會計月報

107年4月份會計月報

107年5月份會計月報

107年6月份會計月報

107年7月份會計月報

107年8月份會計月報

107年9月份會計月報

107年10月份會計月報

107年11月份會計月報

107年12月份會計月報

108年1月份會計月報

 

 •  
  1) 104年度決算財務報表.xls
 •  
  2) 105年12月份會計月報.pdf
 •  
  3) 106年1月份會計報告.pdf
 •  
  4) 105年11月份會計報告.pdf
 •  
  5) 106年2月份會計月報.pdf
 •  
  6) 106年3月份會計報告.pdf
 •  
  7) 105年度決算報告.pdf
 •  
  8) 106年4月份會計報告.pdf
 •  
  9) 106年5月份會計報告.pdf
 •  
  10) 106年7月份會計報告.pdf
 •  
  11) 106年6月份會計報告.pdf
 •  
  12) 106年8月份會計報告.pdf
 •  
  13) 106年9月份會計報告.pdf
 •  
  14) 106年10月份會計報告.pdf
 •  
  15) 106年11月份會計報告.pdf
 •  
  16) 106年12月份會計報告.pdf
 •  
  17) 107年1月份會計報告.pdf
 •  
  18) 107年2月份會計報告.pdf
 •  
  19) 103財務報表.xls
 •  
  20) 102決算財務報表.xls
 •  
  21) 107年3月份會計報告.pdf
 •  
  22) 106年度決算報告.pdf
 •  
  23) 107年4月份會計報告.pdf
 •  
  24) 107年5月份會計報告.pdf
 •  
  25) 107年6月份會計報告.pdf
 •  
  26) 107年7月份會計報告.pdf
 •  
  27) 107年8月份會計報告.pdf
 •  
  28) 107年9月份會計報告.pdf
 •  
  29) 106年度預算.pdf
 •  
  30) 107年度預算.pdf
 •  
  31) 108年度預算.pdf
 •  
  32) 107年10月份會計報告.pdf
 •  
  33) 107年11月份會計報告.pdf
 •  
  34) 107年12月份會計報告.pdf
 •  
  35) 108年1月份會計報告.pdf